فرم پخش بین المللی


  • {{value}}
اطلاعات فیلم
نام فیلم (انگلیسی) را بنویسید. نام فیلم (انگلیسی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا نام فیلم را به انگلیسی وارد نمایید
نام فیلم (فارسی) را بنویسید. نام فیلم (فارسی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا به فارسی وارد نمایید

نوشتن نام فارسی اختیاری میباشد

خلاصه داستان (انگلیسی) را بنویسید. خلاصه داستان (انگلیسی) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورتی که به زبان انگلیسی تسلط ندارین، به فارسی بنویسید و ما ترجمه میکنیم

در صورتی که برای فیلم خود صفحه‌ای در پلتفرم‌های زیر ساخته اید، آن را وارد کنید
آدرس وبسایت فیلم را بنویسید. آدرس وبسایت فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نوشتن این فیلد اختیاری است.

آی دی اینستاگرام فیلم را بنویسید. آی دی اینستاگرام فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نوشتن این فیلد اختیاری است.

آی دی فیس بوک فیلم را بنویسید. آی دی فیس بوک فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نوشتن این فیلد اختیاری است.

آی دی توئیتر فیلم را بنویسید. آی دی توئیتر فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نوشتن این فیلد اختیاری است.


سازندگان
نام کارگردان (انگلیسی) را بنویسید. نام کارگردان (انگلیسی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
درباره کارگردان (انگلیسی) را بنویسید. درباره کارگردان (انگلیسی) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

در صورتی که به زبان انگلیسی تسلط ندارین، به فارسی بنویسید و ما ترجمه میکنیم

عکس کارگردان را انتخاب کنید.
نام تهیه کننده (انگلیسی) را بنویسید. نام تهیه کننده (انگلیسی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام بازیگران (انگلیسی) را بنویسید. نام بازیگران (انگلیسی) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
سایر عوامل (اسم‌ها به انگلیسی نوشته شود) را بنویسید. سایر عوامل (اسم‌ها به انگلیسی نوشته شود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حداقل 5 عکس از پشت صحنه در قسمت زیر وارد کنید
عکس پشت صحنه - 1 را انتخاب کنید.
عکس پشت صحنه - 2 را انتخاب کنید.
عکس پشت صحنه - 3 را انتخاب کنید.
عکس پشت صحنه - 4 را انتخاب کنید.
عکس پشت صحنه - 5 را انتخاب کنید.

مشخصات و اطلاعات فنی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

میتوانید چند مورد را انتخاب کنید

ژانر فیلم را بنویسید. ژانر فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان فیلم را بنویسید. مدت زمان فیلم را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. مدت زمان فیلم را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 12:20
تاریخ اتمام ساخت را بنویسید. تاریخ اتمام ساخت را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اتمام ساخت معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1402/12/05
بودجه تولید (به دلار) را بنویسید. بودجه تولید (به دلار) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. بودجه تولید (به دلار) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
در چه کشورهایی فیلمبرداری شده است؟ را بنویسید. در چه کشورهایی فیلمبرداری شده است؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در صورتی که در چند کشور فیلمبرداری شده است، آنها را بنویسید

زبان فیلم را بنویسید. زبان فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در صورتی که چند زبان دارد، آنها را بنویسید

نسبت تصویر (Aspect Ratio) را بنویسید. نسبت تصویر (Aspect Ratio) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رنگ فیلم را انتخاب کنید.
لینک فیلم را بنویسید. لینک فیلم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در سایت vimeo.com فیلم خود را Private آبلود کرده و لینک آن را در اینجا بنویسید

تریلر فیلم را انتخاب کنید.

اختیاری (وجود تریلر امتیاز محسوب میشود)

پوستر فیلم را انتخاب کنید.

اختیاری (وجود پوستر امتیاز محسوب میشود)


راه‌های ارتباطی
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. لطفا شماره موبایل خود را به‌درستی وارد نمایید
آدرس (انگلیسی) را بنویسید. آدرس (انگلیسی) را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

در صورتی که به زبان انگلیسی تسلط ندارین، به فارسی بنویسید و ما ترجمه میکنیم


انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...