این جشنواره یک جشنواره مستند در دو بخش بلند و کوتاه است که ژانویه هر سال در کالاماتا یونان برگزار می شود و بخشی از برنامه در چندین شهر در سراسر منطقه پلوپونز نمایش داده می شود.
این جشنواره که یکی از معتبر ترین جشنواره های مستند در یونان میباشد هر ساله حدود 12000 تا 13000 بیننده دارد.
آتیلا فینالیست جشنواره یونان

فیلم های منتخب این جشنواره از ماه می تا اکتبر هر سال داوری شده و در پایان نوامبر برندگان هر بخش معرفی میشوند.

مستند آتیلا به کارگردانی امید شناور در ابتدا توانست منتخب این جشنواره در بخش مستند های کوتاه شود و سپس در ماه اخیر به جمع فینالیست های این جشنواره معتبر راه پیدا کرد.

فیلم آتیلا بین فینالیست های جشنواره در سایت اصلی کالامانتا:

https://www.peloponnisosdocfestival.com/en/may-22

مستند آتیلا به کارگردانی امید شناور

پخش بین المللی فیلم آتیلا را ادیت تو بر عهده دارد.

www.editeto.com